فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاور پوینت حسابداری سرمایه فکری

با توجه به اینکه بیشتر اقتصادهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر تغییر قابل توجهی داشته اند از اهمیت سرمایه مالی کاسته شده و بر سرمایه فکری افزوده شده است ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل