فایل های دسته بندی عمران و ساختمان - صفحه 1

گزارش کارآموزی سازه بتنی و نکات اجرایی

گزارش کارآموزی سازه بتنی و نکات اجرایی- فایل ورد-91صفحه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته عمران ( ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها )

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل