فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

تشکیل ستاره

ستاره چیست ؟ ستارگان اجرامی هستند آسمانی که دارای منبع انرژی بوده (به سه صورت انرژی گرانشی ، حرارتی و هسته‌ای) و این انرژی را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطیسی خرج می‌کند (از امواج رادیویی تا اشعه گاما).

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل