فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

ایجاد عادات مثبت در کودک

تجربه های بالينی و آموخته های ساليان دراز , اين باور را در من برانگيخته است که کودک بدون مسأله وجود ندارد. بنابراين يک خانواده خوب بايد بتواند به نحوی شايسته مسائل فرزندان خود را حل کنداين کتاب در اين باره نوشته شده است....

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری با تکیه بر درس ریاضی پایه هفتم

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری با تکیه بر درس ریاضی پایه هفتم

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل