فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 1

عنوان مقاله : لیزر و مسافت سنج لیزری‎

عنوان مقاله : لیزر و مسافت سنج لیزری‎

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان مقاله : مبدل های نوری جریان‎

عنوان مقاله : مبدل های نوری جریان‎....شرح مختصر : برای سنجش جریان تأسیسات فشار قوی و خطوط انتقال نیرو، سنجش خطا و… می توان از مبدل های نوری جریان استفاده نمود. این مبدل ها بر اساس اصول و قوانین فیزیکی عمل می نمایند و به عنوان جایگزین CT های معمولی مطرح گردیده اند. گرفته است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل