فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

آمار احتمال

مهمترين رسالت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، ارائه امکانات و زير ساخت لازم برای توليد و توزيع دانش می باشد. استفاده موثر و موفقيت آميز از دانش ، عامل اصلی شکوفائی و...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درباره تورم

درباره تورم....كشورهاي موفق در مهار تورم و برخي آمار در مورد نرخ تورم كشورها مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهند...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آمار وزن مادر

آمار وزن مادر...شيوع يك بيماري، مثالهايي از اين مفهوم اند.ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي مورد بحث آمار نيست.آمار،عمدتا"با وضعيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل لانه کبوتر

اصل لانه كبوتر...صل لانه كبوتر بسيار روشن است و بسيار ساده به نظر مي‌رسد، گويي داراي اهميت زيادي نيست، ولي در عمل اين اصل داراي اهميت و قدرت بسيار زيادي است، زيرا تعميمهاي آن حاوي نتايجي عميق در نظريه تركيباتي و نظريه اعداد است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوی سنی ازدواج

الگوی سنی ازدواج....در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است . كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علم تاريخچه علم آمار

تاريخچه علم آمار....واژه آمار از كلمه لاتين Status سرچشمه گرفته است كه به معناي حالت, وضع يا موقعيت مي باشد.از اين واژه به عنوان ريشه واژه هاي Stato (دولت)، Statista (دولت شناسي يا كسي كه اطلاعات راجع به دولت دارد)، Statistica (آمار)، كه مجموعه معين راجع به دولت مي باشد، به وجود آماده است...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاخیر پروازی

هدف از این پژوهش ، بررسی تاخیر در پروازها و نقش آن برسطح رضایتمندی مسافر به عنوان یک مشتری است و ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعريف فرايندي درآمد با استفاده از روشهاي علمي ونقش فناوری اطلاعات در جهت افزايش بهره وري

تعريف فرايندي درآمد با استفاده از روشهاي علمي ونقش فناوری اطلاعات در جهت افزايش بهره وري

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبيه‌سازي و كاربرد آن در لجستيك و مديريت زنجيره تأمين

شبيه‌سازي و كاربرد آن در لجستيك و مديريت زنجيره تأمين

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی