فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

كليات گياه شناسي هويج گياهي است دو ساله داراي ريشه راست و ساقه بي كرك كه نوع پرورش يافته آن در اكثر نقاط زمين كشت مي شود . قسمت مورد استفاده گياه هويج ،‌ريشه ،‌ميوه و تخم آن است .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل