فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 1

عنوان پروژه : طراحی یک سیستم سردخانه 35000 نفری در شهر نی ریز

قرار است سردخانه‌اي در شهر نیشابور براي تامين 35000 نفر ساخته شود. – در اين سردخانه گوشت گاو، گوسفند و مرغ از اول تيرماه تا آخر شهريورماه براي مصرف 2 روز اهالي، کشتار شده و وارد سردخانه مي شود و پس از 24 ساعت نگهداري در اتاق پیش سرد کن، مصرف روز بعد به بازار عرضه می گردد

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل