فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

جزوه بارگذاری

بارگذاری شاخه ای از علم مهندسی عمران است که به محاسبه و تعیین بارهای وارد بر ساختمان می پردازد . به بیان دیگربارگذاری عبارت است از پیدا کردن نیروهای خارجی وارده بر سازه در اثر اعمال یکی از بارهای مهندسی عمران .

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار های مورد نیاز مهندسی عمران

نرم افزار های مورد نیاز مهندسی عمران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل