فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

چکیده هوش جمعی شاخه ای از پژوهش بر اساس جمعیت است که مدل های جمعیتی از عوامل مورد تداخل یا ازدحام که می توانند خود سازماندهی کنند . کلونی مورچه، ازدحام پرندگان و یا زنبورها یک نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل ریاضیات ترسیمی

جزوه کامل ریاضیات ترسیمی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل